ÜRETRA DARLIKLARINDA AÇIK AMELİYAT

 

 • Açık ameliyat nedir ?

Genellikle apış arasından veya darlık penisin içindeki kanalda ise penis bölgesinden girilen 3-5 cm’lik bir kesi ile ilgili darlık kısmına ulaşılıp yapılan ameliyatlara açık ameliyat denir.

 • Açık ameliyat her merkezde yapılıyor mu?

Hayır. Oldukça sınırlı sayıda merkezde yapılıyor. Başarı oranları bu ameliyatı yapan hekimin deneyimi ile direk ilişkilidir.

 • Açık ameliyat kararı nasıl verilmeli ?

İkiden fazla tekrarlayan üretra darlığı olan veya daha başlangıçta ciddi ve kompleks üretra darlığı olan hastalarda açık ameliyat yapılmalıdır.

 • Açık ameliyat hangi yaşlarda yapılır ?

Yaş sınırlaması yoktur. Her yaşta yapılır. Yaşlılık bir engel değildir. Bu ameliyatın ameliyat riski, ameliyat sonrası ağrı ve hasta konforu, kapalı ameliyattan farklı değildir.

 • Açık ameliyat kimlere yapılmaz?

Açık ameliyat istemeyen, başka hastalıkları nedeni ile yaşam süresi kısa olan hastalar için yapılmaz.

 • Açık ameliyat ne kadar sürüyor ?

İşlem 1-3 saat sürüyor. Hastalar hastanede 1 gün yatıyorlar. Sonda 2-3 hafta sonra çekiliyor. Hasta başka şehirden gelmişse sondasını kendi memleketinde çektiriyor veya bize başvuruyor. Dikiş alma yok.

 • Açık ameliyatın ne faydası var ?

Uygun merkezlerde yapıldığında  başarı oranı % 95 gibi oldukça yüksektir. Hastaları doktoruna abone olmaktan kurtarır. Tekrarlayan darlıklar nedeni ile sayısız ameliyat olan hastaların bozulmuş olan psikolojilerini düzeltir. Hastaların dilatasyon veya  kendi kendine kateter ile üretrayı açık tutma çabalarına son verdirir.

AÇIK AMELİYAT ÇEŞİTLERİ

 • UÇ UCA DİKME TEKNİĞİ
 • AĞIZ MUKOZASI İLE YAMAMA TEKNİĞİ
 • KILSIZ PENİS CİLDİ İLE YAMAMA TEKNİĞİ
 • BUNLARIN KOMBİNASYONU TEKNİĞİ
 1. Uç-Uca dikme tekniği ile onarım : Kısa darlıklı hastalarda ve travma sonrası idrar kanalı kopmuş hastalarda en uygun ameliyat şeklidir. Bu ameliyatta ilgili darlık alanına ulaşılır. Darlık alanı çıkarılır. Kalan sağlıklı uçlar balık ağzı şeklinde 1 cm kesilerek genişletilir ve karşılıklı olarak sonda üzerinden dikilir.

Resim 1 : Kısa darlığı olan hastada açık ameliyatla apış arasından girilerek dar olan kısım kesilmiş ve sağlıklı uçlar 1 cm kesilerek genişletilmiş.

Resim 2 : Sağlıklı üretra uçları karşılıklı 6 adet dikişle uç-uca dikilerek üretral yol yeniden oluşturuluyor.

 

NOT: Bu teknikle yapılan ameliyatımızı izlemek için aşağıdaki linki tıklayın veya videolar kısmına bakın.

 1. Ağız mukozası kullanılarak yapılan ameliyat

Bu ameliyatlarda genellikle yanaktan elde edilen uygun uzunlukta yama kullanılır. Bu yamanın darlık alanında kullanımı mükemmel sonuçlar verir. Alındığı yer bir günde iyileşir.  

    

 

Resim 3 : Üretra darlığı uzun olan bu hastada ağız mukozası ile onarım yapıldı. Estetik dikişle kapatıldı. Dikiş izi kalmaz ve dikişler görülmeyen bölgededir.

 

NOT: Bu teknikle yapılan ameliyatımızı izlemek için aşağıdaki linki tıklayın veya videolar kısmına bakın.

 

 Penisin kılsız cildinden elde edilen yama ile onarım : Bu ameliyatlar bütün idrar yolu darlıklarında ( En kısadan en uzuna ) uygulanabilir. Penisin kılsız cildinden 15 cm uzunlukta bir yama elde edilir. Yama tüm üretrayı onaracak kadar uzunlukta ve genişliktedir. Kılsız olması ilerde kıllı üretra olmasını önler.

 

Resim 4 : Apış arası yerden ters Y şeklinde açılmış ve penis kılsız cildinden hazırlanmış yama 15 cm’lik darlığı olan hastada onarım için kullanılmış.

Bu hasta 4 yaşında. Üretroplasti serimizin en küçüğü. 6 cm’lik idrar yolu darlığını onarmak için kılsız penis cildini damarlanmasını koruyarak dar alana yamadık. 1 gün yattı ve taburcu oldu. Tüm şikayetler kayboldu. Aile mutlu.

Bu hasta tedavi edilemeyen ciddi üretra darlığı nedeni ile başka merkezde iki adet üretra stenti yerleştirilmiş başarılı olunmamış genç bir hasta. Stenti çıkasrılıp ( son resim ) uç uca dikme şeklinde ameliyat yapıldı. Hasta ve eşi memnun.

NOT: Bu teknikle yapılan ameliyatımızı izlemek için aşağıdaki linki tıklayın veya videolar kısmına bakın.

 • Açık ameliyatın riski var mı ?

 

Titiz ve anatomik kurallara uygun yapılırsa riski yoktur. İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı, darlığın tekrarı nadirdir. Bizim hiçbir hastamızda idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı olmadı. 240’ı aşan hasta serimizde % 7 darlık tekrarı oldu ve başarılı ikincil tedavilerle tedavi edildi.

 • Kadınlarda da açık ameliyat mümkün mü ?

Mümkündür. Daha kolaydır. Aynı başarı oranı kadın üretra darlıklarında da vardır. 240 hastalık serimizin sekizi kadındır. Tamamında tam bir iyileşme sağlandı.

 • Açık ameliyat bu kadar başarılı iken neden az yapılıyor?

Bu tamamen cerrahi deneyimle ilgili. Kapalı ameliyatlar kolaydır ve hemen her ürolog tarafından yapılır. Açık ameliyat kişisel beceri bilgi ve deneyim gerektirir. Hastalar açık ameliyatı yapacak doktoruna ulaşamaz. Kendisine önerilen tedavi şeklinden başka tedavi şekilleri olduğundan habersizdir.

 • Açık ameliyatta elde edilen başarı ömür boyu sürer mi ?

Evet sürer. Yıllar içerisinde ameliyat sonrası elde edilen ilk akım hızında bazı hastalarda düşme olsa da bu yeni bir ameliyat gerektirecek boyutta genellikle değildir.  

 • Açık ameliyat başarılı olmaz ise ne yapılır ?

Bu oran % 5 civarıdır. Biz bu hastalara tekrar film çekiyoruz. Kamere ile üretradan içeri girip bakıyoruz. Bir kez kapalı ameliyat yapıyoruz. Hastaların yarısı tam olarak düzeliyor. Geri kalan yarısına tekrar yama tarzında ameliyat yapıyoruz.

 • Özetle kimlere açık ameliyatı yapmak gerekir?
 • Tekrarlayan üretra darlığı olan herkes
 • Açık ameliyat adayı olan Yediden yetmişe herkes (Yaş sınırlaması yoktur )
 • Kendi kendine veya hastanede bujilerle genişletme yapan hastalar
 • İkiden fazla kapalı ameliyat geçirmiş ve başarısız olmuş hastalar
 • Üretral stent takılmış ve başarısız olan hastalar
 • Kaza ile üretrası kopmuş hastalar
 • Radikal prostatektomi (Prostat kanseri ameliyatı ) olmuş ve tekrarlayan darlığı olan hastalar

 

 •  Ne zaman işe gidebilirim.

Normalde 1 hafta sonra işe başlanılır. Ama sonda çekilme zamanı 3 haftayı bulabileceğinden saklanmış sonda ile işe dönülebilir.

 •  Kimler en zor hastalardır?
 1. Boydan boya üretrası dar olan hastalar
 2. Prostat kanser cerrahisi sonrası gelişen üretra darlıklı hastalar
 3. Ameliyat sahasına radyoterapi uygulanmış hastalar.

Bizim böyle 17 hastamız oldu. Sadece bir hastada başarısız olduk.